Information om Edna Care Hemtjänst & Service AB

  • Ägare: Yamrot Bezaibh och Samuel Teklu Kassa.
  • Styrelse: Se Allabolag.se
  • Ekonmi: Se Allabolag.se
  • Medarbetare: Yamrot Bezabih, Samuel Kassa och Jenny Eldh. Vi är utbildade till undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet inom vård. Vi har även kompetens inom socialrätt för arbetsledare och värdegrundsarbete i äldreomsorgen.